FALIMENTIMI I BASHKIVE, FINANCIAR APO NE PERFORMANCE?

FALIMENTIMI I BASHKIVE, FINANCIAR APO NE PERFORMANCE                 SHKAQET E NJE NGJARJE TE PARASHIKUAR HYRJE Qellimi I ketij shkrimi, nuk eshte te beje kritiken e punes se drejtuesve dhe administrates se bashkive, para ose mbas reformes territoriale. Problemet e pushtetit vendor ne vendin tone, sidomos mbas vitit 1991, kane qene ne vazhdimesi; te zgjidhura dobet…

Read more